Proč detektor?

Požárům zcela stoprocentně předcházet nelze, lze se však dobře chránit. Riziko úmrtí či zranění a hmotné škody při požáru významně omezí správně nainstalovaný požární detektor. Nedokáže požáru zabránit, ale včas před ním své okolí varuje.

Ilustrační obrázek

Rizik pro vznik požáru je mnoho a ani maximální opatrnost plnou ochranu před požárem neřeší. Vady spotřebiče, elektroinstalace či jiné skryté vady a poruchy nebo přírodní živly jsou prakticky neovlivnitelné. Nejnebezpečnější jsou případy, kdy k požáru dojde v noci, když všichni spí. V takovou chvíli navíc lidský čich není schopen kouř zaznamenat. Požárům zcela stoprocentně předcházet nemůžeme, můžeme se však dobře chránit. Riziko úmrtí či zranění při případném požáru významně omezí správně nainstalovaný kouřový detektor. Nedokáže požáru zabránit, ale včas před ním celou domácnost varuje. Je-li navíc vybavena funkčními přenosnými hasicími přístroji, je mnohem vyšší šance uchránit majetek před zničením.

Nemělo by však být hlavní motivací pro pořízení požárního detektoru splnění této vyhlášky. Hlavní motivací je především ochrana zdraví a života člověka. Oheň se může rozhořet velice rychle a z malého plamínku se záhy stane živel, před kterým není úniku. Podívejte se na video s požárem od nedopalku cigarety a posuďte sami. Statististika z USA říká, že 34% usmrcených při domácích požárech od cigaret jsou děti a 25% sousedé či přátelé.

Z těchto důvodů také vznikla Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabývá účinnosti od 1. července 2008. Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových staveb.

Co předepisuje vyhláška?

Vyhláška stanovuje požadavek na vybavení nových rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace požáru (obecně „hlásičem požáru“) a také přenosnými hasicími přístroji.

Ilustrační obrázek

Podle vyhlášky musí být autonomním „hlásičem požáru“ vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích zařízení staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a sociální péče, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací (EPS).

Povinnost vybavit si objekt „hlásiči požáru“ se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas nebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Objekty schválené před 1. červencem 2008 letošního roku budou muset být vybaveny „hlásiči požáru“ pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou. Přesto doporučujeme v zájmu Vašeho bezpečí instalaci „hlásičů požáru“ i v ostatních objektech.

Vyhláška č. 23/2008 Sb.

Jaký detektor si vybrat?

Důležitým aspektem při výběru kouřového detektoru je jeho spolehlivost, cena a záruka, že výrobek je certifikovaný. Certifikovaných detektorů je v současnosti nedostatek a mnoho výrobků na českém trhu tuto certifikaci nemá.

Spolehlivost a záruku rychlého servisu vám zajistí vždy jen značkový výrobek. Nejlevnější verzí je autonomní detektor. Ten zvukově a opticky signalizuje přítomnost kouře v místnosti a zachrání tak prioritně lidský život.

Druhou možností je detektor, který je vybaven i rádiovým vysílačem a komunikuje bezdrátově se zabezpečovacím systémem. Takový detektor funguje podobně jako autonomní, tedy lokálně varuje před požárem, ale zároveň informaci o něm předává na zabezpečovací ústřednu. Vyvolá tak požární poplach, o němž jste ihned informováni na mobil. Na vznikající požár jste potom upozorněni, i když právě nejste doma. Tyto detektory jsou napájeny z baterie a lze je snadno doplnit i k již hotovému zabezpečovacímu systému.

Plnohodnotným řešením je napojení zároveň na pult centrální ochrany (PCO), tedy pracoviště se stálou službou střežení, která zajistí likvidaci požáru, i když máte zrovna vypnutý telefon nebo jste právě na dovolené v zahraničí.

Nabídka detektorů

 • JA-151ST
  Kombinovaný detektor kouře a teplot bezdrátový

  JA-150ST

  Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí.

  Více na www.jablotron.cz

 • JA-111ST
  Kombinovaný detektor kouře a teplot sběrnicový

  JA-150ST

  Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí. Detektor je napájen ze sběrnice ústředny (ČSN EN 54-7; ČSN EN 54-5).

  Více na www.jablotron.cz

 • JA-150ST
  Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty

  JA-150ST

  Detekuje požár v obytných nebo komerčních budovách. Umožnuje nastavení detekce: kouře a zvýšené teploty, kouře nebo zvýšené teploty, jen kouře nebo jen zvýšené teploty. Má funkci pameti poplachu. Detektor je  napájený alkalickými bateriemi

  Více na www.jablotron.cz

 • JA-110ST
  Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty

  JA-110ST

  Detektor požáru (kombinace optické a teplotní detekce) detekuje požár v obytných a komerčních budovách. Umožňuje nastavení detekce: optická a teplotní, optická nebo teplotní, pouze optická nebo pouze teplotní. Má funkci paměti poplachu.

  Více na www.jablotron.cz

 • JA-85ST
  Kombinovaný detektor kouře a teplot bezdrátový

  JA-82ST

  Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí.

  Více na www.jablotron.cz

 • JA-82ST
  Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty

  JA-82ST

  Slouží k detekci požárního nebezpečí v komerčních nebo bytových interiérech. Detektor komunikuje bezdrátově a je napájen ze tří alkalických baterií AA 1,5 V. Sestává ze dvou samostatných detektorů – optického detektoru kouře a teplotního detektoru.

  Více na www.jablotron.cz

 • SD-283ST
  Drát. kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou

  SD-282ST

  Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí.

  Více na www.jablotron.cz

 • SD-282ST
  Drát. kombinovaný detektor kouře a teplot

  SD-282ST

  Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov. Požár detektor indikuje zabudovanou signálkou a poplachovými výstupy. Obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor.

  Více na www.jablotron.cz

 • JA-63ST
  Kombinovaný detektor kouře a teplot bezdrátový

  JA-63S

  Výrobek je bezdrátovým komponentem systémů PROFI a MAESTRO. Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech.

  Více na www.jablotron.cz

 • SD-503ST
  Kombinovaný detektor kouře a teplot autonomní

  SD-280

  Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí.

  Více na www.jablotron.cz